Važni dokumenti

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, službeniku za informiranje.

Pisanim putem na adresu:

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava (Službenik za informiranje)
Prilaz Tomislava Špoljara 2
10 040 Zagreb

Putem elektroničke pošte:

ana.roncevic@centardubrava.hr

Službenik za informiranje:

Ana Rončević, mag. bibl.