Važni dokumenti

Dokumenti za pregled​

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o strukovnom obrazovanju

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgjno obrazovnih aktivnosti izvan škole

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustav odgoja i obrazovanja

Zakon o radu

Zakon o ustanovama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, službeniku za informiranje.

Pisanim putem na adresu:

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava (Službenik za informiranje)
Prilaz Tomislava Špoljara 2
10 040 Zagreb

Putem elektroničke pošte:

ana.roncevic@skole.hr

Službenik za informiranje:

Ana Rončević, mag. bibl.

 

Accessibility Toolbar