Odjel Odgoja,
edukacijske
i psihosocijalne
rehabilitacije
DJJECI S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU TE ODRASLIM
OSOBAMA S INVALIDITETOM
PRUŽA PSIHOSOCIJALNE,
REHABILITACIJSKE I ODGOJNE USLUGE

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Tko su korisnici aktivnosti u okviru socijalne usluge psihosocijalne usluge?

U skladu sa Statutom ustanove, terapijske aktivnosti se pružaju djeci i mladima s tjelesnim štećenjem te odraslim osobama s tjelesnim invaliditetom.

Previous slide
Next slide

Kako ostvariti socijalnu uslugu psihosocijalne podrške u našoj ustanovi?

Potreban je zahtjev nadležnog CZSS. Nakon zaprimanja zahtjeva CZSS i dokumentacije potencijalnog korisnika (PTV, socijalna anamneza..) u najkraćem mogućem roku održava se sjednica Tima za procjenu kojoj prisustvuju imenovani članovi.

Tko su članovi i kako radi Tim za procjenu?

Tim za procjenu čine rehabilitator, psiholog, logoped, socijalni radnik, kineziterapeut, terapeut senzorne integracije, glazboterapeut i likovni terapeut. Stručnjaci će kroz razgovor sa roditeljima te nakon procjene potencijalnog korisnika, a vodeći se dobrobiti korisnika te pravilima vlastite struke, dati preporuke za daljnji rad.

Koje terapijske aktivnosti mogu ostvariti potencijalni korisnici?

Terapijske aktivnosti su propisane Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Za djecu s teškoćama u razvoju propisane su: vježbe svakodnevnih vještina, logopedska terapija, psihološka podrška, socijalni rad u okviru multidisciplinarnog pristupa, odgoj i edukacijska rehabilitacija, terapija senzorne integracije, likovna terapija i likovne aktivnosti, kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti te glazboterapija i glazbene aktivnosti.

Za odrasle osobe s invaliditetom propisane su: vježbe svakodnevnih vještina, psihološka podrška, socijalni rad u okviru multidisciplinarnog pristupa, socijalna rehabilitacija, likovna terapija i likovne aktivnosti, kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti te glazboterapija i glazbene aktivnosti.

Tko planira rad s pojedinim korisnikom ili grupom korisnika?

Svaki stručnjak izrađuje individualne ili grupne planove i programe rada za korisnike ili grupe kojima pruža uslugu.rad.

Koji je vremenski period uključenosti u pojedinu aktivnost te kako se određuje trajanje istog?

Ako su ciljevi terapija postignuti ili ukoliko je iz nekog drugog razloga daljnje pružanje socijalnih usluga onemogućeno ili pak nije više potrebno, o istom će razgovarati sa roditeljem/skrbnikom te na sjednici Tima za procjenu dati preporuku o prekidu daljnjeg pružanja usluge, a o tim promjenama će biti upoznat i nadležni CZSS.

Koja je roditeljska uloga u aktivnostima?

Suradnju sa roditeljima/skrbnicima smatramo izuzetno važnom, ako ne i ključnom za dobre terapijske rezultate. Roditelji provode najviše vremena s korisnikom te je njihov utjecaj presudan. Nastojimo roditelje upoznati s našim radom i ciljevima.

Planiramo rad s roditeljima i njihovo osnaživanje kroz grupe podrške, savjetovalište, radionice te individualne razgovore.

Accessibility Toolbar