Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini gimnazije,
strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija

Obavijesti za učenike i roditelje

Poštovani roditelji,

U prilogu se nalazi raspored individualnih informacija. Individualno informiranje roditelja provode razrednici, a ukoliko je potrebno on će, na Vaš zahtjev, dogovoriti sastanak s predmetnim nastavnikom.

Radi sigurnosti učenika i  lakše organizacije  rada, molimo  roditelje da tijekom nastave ne ulaze u školu te da učenike sačekaju kod porte. Molimo vas, da se pri ulasku u školu OBAVEZNO javite nastavniku dežurnom na hodniku ili portiru.

TERMINI INDIVIDUALNIH RAZGOVORA 2021./2022.

Previous
Next

Raspored zvona

GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠK.GOD. 2021./22.

• Nastava počinje 6. rujna 2021., a završava 21. lipnja
2022. godine, odnosno 25. svibnja 2022. za učenike završnih razreda

• Prvo polugodište traje od 6. rujna 2021. do 23. prosinca
2021. godine.

• Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. do 21. lipnja 2022., a za
učenike završnih razreda do 25. svibnja 2022. godine.

• Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2021. godine i traje do 3.
studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine.

• Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2021. godine i
završava 7. siječnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022.
godine.
• Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 21. veljače 2022. godine i
završava 25. veljače 2022. godine, s tim da nastava počinje 28. veljače 2022.
godine.
• Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2022. i završava 22. travnja
2022., s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine.
• Ljetni odmor učenika počinje 23. lipnja 2022. godine, osim za učenike koji
polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji
imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u
programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave te za
učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje ovim godišnjim
planom i programom rada škole.
• Nenastavni dani: 19. studeni 2021. godine, 17. svibnja 2022. godine i 17. lipanj 2022. godine

• Dan Centra i Dan otvorenih vrata 17. svibnja 2022. godine
• INKAZ 17., 18. i 19. svibnja 2022. godine
• Lipanjski susreti: 23. lipnja 2022. godine
• Dopunski rad s učenicima koji su negativno ocijenjeni održavati će se od 23.
lipnja do 5. srpnja 2022. godine
• Dopunski rad za maturante koji su negativno ocijenjeni održavati će se od 26.
svibnja 2022. do 3. lipnja 2022. godine
• Popravni ispiti u jesenskom roku: 23. i 24. kolovoza 2022. godine

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

● do 15. listopada- upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada 

● do 20. listopada-ravnateljica donosi teme za završni rad u suradnji s nastavnicima struke-nositeljima tema

● do 25. listopada- učenike upoznati s temama za završni rad

● do 31. listopada- učenici biraju teme za završne ispite

● kroz nastavnu godinu učenici izrađuju rad uz stručno vodstvo mentora

● do 1. travnja- prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

● najkasnije 10 dana prije termina obrane završnog rada- predaja završnih radova za obranu 

● do 10. srpnja- prijava obrane završnog rada u jesenskom roku (u istome ili prvome tjednu poslije drugog popravnog roka)

● do 30. studenoga- prijava obrane završnog rada za zimski rok (veljača 2022.)

ZAVRŠNI ISPITI – SSS

PROGRAM

DATUM I DAN

VRIJEME

UČIONICA

EKONOMIST

9. lipnja 2022. (četvrtak)

9:00

27

GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME

9. lipnja 2022. (četvrtak)

11:00

27

UPRAVNI REFERENT

7. lipnja 2022.(utorak)

9:00

27

GALANTERIST

10. lipnja 2022. (petak)

9:00

27

ZAVRŠNI ISPITI – NSS

PROGRAMDATUM I DAN

VRIJEME

UČIONICA

POMOĆNI ADMINISTRATOR

8. lipnja 2022. (srijeda)

9:00

27

 POMOĆNI KROJAČ 10. lipnja 2022. (petak)9:0027
POMOĆNI GRAFIČAR ZA UNOS TEKSTA

6. lipnja 2022. (ponedjeljak)

9:00

27

    

NAPOMENA: kalendar obrane završnih radova podložan je promjenama sukladno vremeniku polaganja ispita državne mature

Uručivanje svjedodžbe o završnom radu i koktel za roditelje: 11. lipnja 2022. godine