Odjel Odgoja,
edukacijske
i psihosocijalne
rehabilitacije
DJJECI S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU TE ODRASLIM
OSOBAMA S INVALIDITETOM
PRUŽA PSIHOSOCIJALNE,
REHABILITACIJSKE I ODGOJNE USLUGE

SMJEŠTAJ

U okviru usluge smještaja Centar osigurava usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Previous slide
Next slide

Smještaj

Temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb korisniku se priznaje pravo na socijalnu uslugu privremenog smještaja tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana. Ova usluga   pruža se djeci i mladima s  tjelesnim oštećenjima ili s tjelesnim oštećenjima u kombinaciji s drugim oštećenjima tijekom obrazovanja u našem Centru.

Dislocirana jedinica organiziranog stanovanja Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava

1.9.2021.godine započela je s radom prva Dislocirana jedinica organiziranog stanovanja Centra Dubrava. Naši korisnici su osobe s invaliditetom, samostalni su i pokretni.


Dva odrasla samostalna korisnika, naši su bivši korisnici smješteni u Dislociranu jedinicu temeljem rješenja CZSS


U okviru organiziranog stanovanja korisnicima je osigurana povremena podrška socijalnog radnika i rehabilitatora vezana uz:

brigu o sebi i o svojoj okolini

  • brigu o vođenju kućanstva i raspolaganja novcem
  • uključivanje u lokalnu zajednicu te
  • aktivno traženje posla, zapošljavanje i štednju


kako bi stekli temelje za nastavak samostalnog života i rada u Zagrebu.
Usluga se pruža u trajanju od godinu dana, nakon čega se očekuje da će korisnici steći stalan posao, ušteđevinu i vještine za samostalan život.

Accessibility Toolbar