Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija

Učenička zadruga "ispod duge"

Učeničko zadrugarstvo

U učeničkim zadrugama učenici stječu i primjenjuju znanja, radne navike kroz učenje, shvaćanje i razumijevanje.

* razvijaju se i njeguju radne navike i sposobnosti, poduzetničke vještine, odgovornost, inovativnost, kreativnost, samostalnost, ali i potreba za suradnjom, kao bitne sastavnice stvaralačkog odnosa prema radu
* potiče se samostalno-istraživačko učenje
* djeluje se na sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja

Podrška je iznimno važna
Lokalna zajednica  i roditelji su za učeničku zadrugu vrlo važni kao podrška i pomoć. Podrška se najčešće očituje u pozivanju učeničkih zadruga da sudjeluju kao ravnopravni izlagači na manifestacijama gospodarskog, poljoprivrednog i turističkog značaja (Markov sajam, Zagrebački velesajam, gospodarski sajmovi, Božićni sajam, Dani kruha, humanitarne akcije…). Ovakva javna nastupanja, zajedno sa županijskim i državnim smotrama, omogućavaju snažnu potrebu da se vrijedni proizvodi i rezultati pokažu i drugima, a to je snažna motivacija za daljnji rad.

Hrvatski model učeničkog zadrugarstva 
Poznavanje vlastite životne okoline, odnosno zavičaja je neophodnost, budući da je svijet globalnih medija nametnuo nove zajedničke vrijednosti:

Znatiželju i oduševljenje prirodom, prirodnim pojavama, želju za očuvanjem i zaštitom prirodne i kulturne baštine, ekološku svijest, zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, osjećaj za lijepo, ponos zavičajem i domovinom. 

Accessibility Toolbar