Terapijske
aktivnosti
specifično ciljane aktivnosti kojima SE
nastoji razviti, obnoviti ili održati
funkcionalna samostalnost korisnika
u svakodnevnim aktivnostima,
te poboljšati kvalitetu života.

GLAZBENA TERAPIJA (Muzikoterapija )

„Jedna od mnogobrojnih dobrih strana ovog posla je taj što uvijek imaš dobar razlog zašto ti treba još jedan instrument. Jer cijeli ormar pun instrumenata nikad nije dovoljan.“

Hrvatska udruga muzikoterapeuta

LIKOVNA TERAPIJA

Previous
Next

Glazba koju koristimo

Ljudi nam često postavljaju pitanje koju glazbu koriste muzikoterapeuti. Najčešće se misli da je to klasična glazba ili umirujuća glazba. Ali zapravo se uvijek kreće od preferencija klijenta, najbolja glazba je ona koju klijenti vole.“

Hrvatska udruga muzikoterpeuta

Metode i principi rada

„Primjena muzikoterapije u Hrvatskoj se najčešće povezuje s radom s djecom i odraslima s intelektualnom teškoćama, s autističnim spektrom, s višestrukim teškoćama i dr….“

„Glazba kao podrška učenju jezičnih vještina: koncepti, metode i tehnike za osnaživanje i rehabilitaciju jezičnih poteškoća odraslih i djece, preko muzičkih aktivnosti utemeljenih na dokazima.“

Hrvatska udruga muzikoterapeuta

U Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava glazbena terapija i glazbene aktivnosti se provode u ROA mlađim i starijim skupinama, s učenicima i korisnicima naših usluga u terminima najčešće jednom tjedno blok sat. Voditeljica terapije je Ljiljana Paraman, glazbeni terapeut i profesorica glazbene kulture.

Likovna terapija

Previous
Next