Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini gimnazije,
strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija
Previous
Next

Obrazovni programi

Ekonomski program srednje stručne spreme pruža učenicima stručna znanja koja im daju široku mogućnost zapošljavanja u bankama, osiguravajućim društvima, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim poslovnim subjektima. Poslovi na kojima ekonomisti mogu raditi su poslovi u financijsko-računovodstvenom sektoru, sektoru marketinga i prodaje, bankarskim i poslovima osiguranja. Isto tako, nakon položene Državne mature učenici mogu nastaviti obrazovanje na bilo kojem fakultetu ili visokom učilištu.

Zanimanje pomoćni administrator osposobljava učenike za izvršavanje osnovnih administrativnih, uredskih i tajničkih poslova, unos podataka, obradu informacija, daktilografske poslove, pomoćne skladišne poslove i rukovanje uredskim strojevima. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u trgovačkim društvima, javnim i državnim organizacijama, udrugama i asocijacijama.

Nastavni plan i program, svojim brojem sati praktične nastave i zastupljenošću stručnih predmeta, prilagođen tome da učenik nakon završetka može biti uključen u rad u nekoj od grafičkih tvrtki (npr. grafičkim studijima, tiskarama…). Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja i položene Državne mature učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od srodnih fakulteta ili viših škola.

Zanimanje pomoćni grafičar za unos teksta ima za cilj stjecanje temeljnih znanja i vještina u grafičkoj struci obuhvaćenih teorijskom i praktičnom nastavom unutar tri godine školovanja. Učenici se u suvremeno opremljenim učionicama praktične i teorijske nastave, ovisno o mogućnostima svakog učenika, osposobljavaju za samostalno obavljanje jednostavnijh poslova i zadaća u svom zanimanju.

Upravni su referenti uredski službenici koji rade na pripremi, prikupljanju, sređivanju, izdavanju, evidentiranju, otpremanju izdanih i primljenih spisa i dokumenata te tehničkoj kontroli i obradi podataka prema metodološkim i drugim uputama. Posao je upravnih referenata u većini slučajeva kombinacija komunikacije s ljudima i obradbe dokumenata. Oni razgovaraju sa strankama i upućuju ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente.

Krojači izrađuju odijela, haljine, uniforme i raznu drugu odjeću od tekstila, prirodne ili umjetne kože i krzna prema prethodno kreiranom modelu. Obavljaju konstrukcijsku pripremu, kroje prema uzorcima, šiju i dorađuju odjeću. Nakon završene škole krojači mogu raditi u tekstilnoj industriji, zanatskim radionicama za šivanje ili popravak odjeće ili otvoriti vlastiti obrt.

Zanimanje pomoćni krojač ima za cilj stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koji će učeniku omogućiti da nakon završenog trogodišnjeg obrazovanja samostalno obavlja jednostavnije poslove i zadaće u svom zanimanju (mogu izrađivati posteljno rublje, kuhinjske predmete, krpe, pregače, stolnjake, nadstolnjake, itd…). Nakon završene škole pomoćni krojači mogu raditi na jednostavnijim poslovima u tekstilnoj industriji, zanatskim radionicama za šivanje ili popravak odjeće.

Galanteristi proizvode različite uporabne predmete od kože i drugih materijala. Posao galanterista je interesantan i kreativan, a često je vezan uz modne trendove pa galanteristi izrađuju i popravljaju modne, poslovne, sportske predmete, proizvode za putovanja ili predmete specijalne namjene. Stječu znanja i vještine iz područja tehnologije izrade galanterijskih proizvoda, crtaju i modeliraju proizvode. Pri izradi proizvoda koriste različite strojeve, alate i uređaje. Galanteristi se nakon završenog školovanja mogu zaposliti u obrtničkoj radionici ili industriji, a mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici se, u suvremeno opremljenim učionicama, obučavaju za izradu jednostavnijih galanterijskih proizvoda, popravke galanterije i jednostavnije poslove u serijskoj proizvodnji. Nastava se prvenstveno temelji na individualnom pristupu koji ovisi o mogućnostima svakog učenika.

Program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada je poseban program koji se provodi uz individualizirane postupke kao obvezno osnovno obrazovanje, najdulje do 21.godine života. Rad je organiziran u programskim skupinama, ovisno o kronološkoj dobi učenika, a u svakom odjelu može biti od tri do pet učenika. Namijenjen je učenicima koji obzirom na funkcionalne sposobnosti nisu u mogućnosti nastaviti srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje zanimanja. Program u potpunosti uvažava specifičnosti utvrđenih teškoća svakog pojedinog učenika; uvažava načela kontinuiteta stručne pomoći i usmjerenosti na sve čimbenike u odgojno-obrazovnom i (re)habilitacijskom procesu i koordinirano angažira sve stručne potencijale.

 
PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKA PRILAGODBA PODRAZUMIJEVA:
 • prilagođenu informatičku opremu
 • specifična didaktička sredstva i pomagala
 • materijale prilagođene posebnim odgojno-obrazovnim potrebama učenika (u jeziku,pismu i mediju)
 • prilagođene oblike komuniciranja (prijenosno računalo)
 
SADRŽAJ ODGOJNO OBRAZOVNIH PREDMETA:
 • KOMUNIKACIJA –sadržaji, teme i aktivnosti usmjereni su kvalitetnijem govorno-jezičnom izražavanju, razumijevanju sadržaja, poticanju međusobnog spontanog komuniciranja, pismenom izražavanju i radu na računalu

 • SOCIJALIZACIJA –usvajanje i njegovanje socijalno prihvatljivih oblika ponašanja u različitimsocijalnim situacijama u školi i izvan nje te aktivno sudjelovanje u svim kulturnim zbivanjimaCentra Dubrava

 • BRIGA O SEBI – poticanje samostalnosti u svim aktivnostima samozbrinjavanja.

 • UPOZNAVANJE ŠKOLE I RADNE OKOLINE –stjecanje elementarnih pojmova, znanja i iskustava u užoj i široj sredini.

 • TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 • ORGANIZIRANO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA (glazbeno, likovno i radno izražavanje) –

 • IZOBRAZBA U OBAVLJANJU POSLOVA – izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od različitog materijala, elementi znanja zaštite na radu