Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija
Previous slide
Next slide

Obrazovni programi

Ekonomski program srednje stručne spreme pruža učenicima stručna znanja koja im daju široku mogućnost zapošljavanja u bankama, osiguravajućim društvima, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim poslovnim subjektima. Poslovi na kojima ekonomisti mogu raditi su poslovi u financijsko-računovodstvenom sektoru, sektoru marketinga i prodaje, bankarskim i poslovima osiguranja. Isto tako, nakon položene Državne mature učenici mogu nastaviti obrazovanje na bilo kojem fakultetu ili visokom učilištu.

Nastavni plan i program, svojim brojem sati praktične nastave i zastupljenošću stručnih predmeta, prilagođen tome da učenik nakon završetka može biti uključen u rad u nekoj od grafičkih tvrtki (npr. grafičkim studijima, tiskarama…). Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja i položene Državne mature učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od srodnih fakulteta ili viših škola.

Upravni su referenti uredski službenici koji rade na pripremi, prikupljanju, sređivanju, izdavanju, evidentiranju, otpremanju izdanih i primljenih spisa i dokumenata te tehničkoj kontroli i obradi podataka prema metodološkim i drugim uputama. Posao je upravnih referenata u većini slučajeva kombinacija komunikacije s ljudima i obradbe dokumenata. Oni razgovaraju sa strankama i upućuju ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente.

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (dizajner modnih dodataka) samostalno dizajnira, modelira, priprema i organizira proizvodnju, promociju i prodaju obuće i modnih dodataka te pruža sve pripadajuće usluge.
          Posao obavlja u modnoj tvrtki malog i srednjeg poduzetništva: u industrijskim pogonima, obrtničkim, proizvodnim i uslužnim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama i uredima, ovisno o zahtjevima tržišta i načinu izrade obuće i kožne galanterije.      

To je četverogodišnje zanimanje iz sektora mode, kože i dizajna i omogućava širok spektar pri zapošljavanju.
Ujedno, nakon završetka škole i položenih ispita državne mature moguće je nastaviti školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u smjerovima dizajna obuće i obućarske tehnologije, ali i na svim drugim fakultetima i veleučilištima.

 

OPĆEOBRAZOVNE KOMPETENCIJE

– Korištenje temeljnim komunikacijskim znanjima i vještinama uz aktivnu upotrebu materinskoga i stranog jezika u različitim situacijama

– Primjenjivanje matematike i fizikalnih zakonitosti, postupaka i metoda mjerenja u području rada.
– Razumijevanje načela svijeta prirode primjenom osnovnih kemijskih znanja.

– Upravljanje prostorom u sklopu održivog razvoja zajednice.

– Primjenjivanje etičkih načela i poštovanje različitosti.

– Primjenjivanje estetskih kriterija i zakonitosti.

 – Njegovanje tjelesne i zdravstvene kulture.

 1. B) STRUKOVNE KOMPETENCIJE

– Dizajniranje, modeliranje i izrada te promidžba i prodaja obuće i kožne galanterije prema zahtjevu tržišta potrošača i tehničke kvalitete proizvoda.

– Primjenjivanje različitih vrsta materijala za izradu obuće i kožne galanterije.

– Organiziranje rada i poslovnih aktivnosti modne tvrtke za obuću i kožnu galanteriju.

– Utvrđivanje i prilagođavanje promjenama na tržištu te potrebama potrošača, korištenjem novih tehnologija, materijala i dizajna obuće i kožne galanterije kao i vizualnih medija i kreativne industrije

– Provođenje marketinških, komunikacijskih i poduzetničkih aktivnosti u poslovanju modne tvrtke za obuću i kožnu galanteriju i utvrđivanje dostupnosti izvora financiranja te načina njihova korištenja.

– Primjenjivanje propisa i standarda kvalitete, zaštite na radu, zaštite okoliša i održivog razvoja u izradi, održavanju i čuvanju obuće i kožne galanterije.

– Razvijanje CAD dizajna, računalnog i projektnog modeliranja obuće i kožne galanterije.

– Korištenje suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za pretraživanje, prikupljanje i obradu podataka u svim aktualnim poslovima i projektnim zadacima modelara obuće i kožne galanterije.

– Poštovanje preciznih rokova, osobito u području aktualnih poslova i projektnih zadataka modelara obuće i kožne galanterije.

Krojači izrađuju odijela, haljine, uniforme i raznu drugu odjeću od tekstila, prirodne ili umjetne kože i krzna prema prethodno kreiranom modelu. Obavljaju konstrukcijsku pripremu, kroje prema uzorcima, šiju i dorađuju odjeću. Nakon završene škole krojači mogu raditi u tekstilnoj industriji, zanatskim radionicama za šivanje ili popravak odjeće ili otvoriti vlastiti obrt.

Galanteristi proizvode različite uporabne predmete od kože i drugih materijala. Posao galanterista je interesantan i kreativan, a često je vezan uz modne trendove pa galanteristi izrađuju i popravljaju modne, poslovne, sportske predmete, proizvode za putovanja ili predmete specijalne namjene. Stječu znanja i vještine iz područja tehnologije izrade galanterijskih proizvoda, crtaju i modeliraju proizvode. Pri izradi proizvoda koriste različite strojeve, alate i uređaje. Galanteristi se nakon završenog školovanja mogu zaposliti u obrtničkoj radionici ili industriji, a mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Zanimanje pomoćni krojač ima za cilj stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koji će učeniku omogućiti da nakon završenog trogodišnjeg obrazovanja samostalno obavlja jednostavnije poslove i zadaće u svom zanimanju (mogu izrađivati posteljno rublje, kuhinjske predmete, krpe, pregače, stolnjake, nadstolnjake, itd…). Nakon završene škole pomoćni krojači mogu raditi na jednostavnijim poslovima u tekstilnoj industriji, zanatskim radionicama za šivanje ili popravak odjeće.

Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici se, u suvremeno opremljenim učionicama, obučavaju za izradu jednostavnijih galanterijskih proizvoda, popravke galanterije i jednostavnije poslove u serijskoj proizvodnji. Nastava se prvenstveno temelji na individualnom pristupu koji ovisi o mogućnostima svakog učenika.

Zanimanje pomoćni administrator osposobljava učenike za izvršavanje osnovnih administrativnih, uredskih i tajničkih poslova, unos podataka, obradu informacija, daktilografske poslove, pomoćne skladišne poslove i rukovanje uredskim strojevima. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u trgovačkim društvima, javnim i državnim organizacijama, udrugama i asocijacijama.

Zanimanje pomoćni grafičar za unos teksta ima za cilj stjecanje temeljnih znanja i vještina u grafičkoj struci obuhvaćenih teorijskom i praktičnom nastavom unutar tri godine školovanja. Učenici se u suvremeno opremljenim učionicama praktične i teorijske nastave, ovisno o mogućnostima svakog učenika, osposobljavaju za samostalno obavljanje jednostavnijh poslova i zadaća u svom zanimanju.

Program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada je poseban program koji se provodi uz individualizirane postupke kao obvezno osnovno obrazovanje, najdulje do 21.godine života. Rad je organiziran u programskim skupinama, ovisno o kronološkoj dobi učenika, a u svakom odjelu može biti od tri do pet učenika. Namijenjen je učenicima koji obzirom na funkcionalne sposobnosti nisu u mogućnosti nastaviti srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje zanimanja. Program u potpunosti uvažava specifičnosti utvrđenih teškoća svakog pojedinog učenika; uvažava načela kontinuiteta stručne pomoći i usmjerenosti na sve čimbenike u odgojno-obrazovnom i (re)habilitacijskom procesu i koordinirano angažira sve stručne potencijale.

 
PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKA PRILAGODBA PODRAZUMIJEVA:
 • prilagođenu informatičku opremu
 • specifična didaktička sredstva i pomagala
 • materijale prilagođene posebnim odgojno-obrazovnim potrebama učenika (u jeziku,pismu i mediju)
 • prilagođene oblike komuniciranja (prijenosno računalo)
 
SADRŽAJ ODGOJNO OBRAZOVNIH PREDMETA:
 • KOMUNIKACIJA –sadržaji, teme i aktivnosti usmjereni su kvalitetnijem govorno-jezičnom izražavanju, razumijevanju sadržaja, poticanju međusobnog spontanog komuniciranja, pismenom izražavanju i radu na računalu

 • SOCIJALIZACIJA –usvajanje i njegovanje socijalno prihvatljivih oblika ponašanja u različitimsocijalnim situacijama u školi i izvan nje te aktivno sudjelovanje u svim kulturnim zbivanjimaCentra Dubrava

 • BRIGA O SEBI – poticanje samostalnosti u svim aktivnostima samozbrinjavanja.

 • UPOZNAVANJE ŠKOLE I RADNE OKOLINE –stjecanje elementarnih pojmova, znanja i iskustava u užoj i široj sredini.

 • TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 • ORGANIZIRANO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA (glazbeno, likovno i radno izražavanje) –

 • IZOBRAZBA U OBAVLJANJU POSLOVA – izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od različitog materijala, elementi znanja zaštite na radu

Accessibility Toolbar