Terapijske
aktivnosti
specifično ciljane aktivnosti kojima SE
nastoji razviti, obnoviti ili održati
funkcionalna samostalnost korisnika
u svakodnevnim aktivnostima,
te poboljšati kvalitetu života.

LOGOPEDSKA TERAPIJA

U Odjelu terapijskih aktivnosti djeluju dvije logopedinje. Radi se s dvije grupe korisnika: korisnicima boravka te korisnicima usluge psihosocijalne podrške.

Početkom svake školske godine provodi se trijaža temeljem koje se odlučuje koje novoupisane korisnike, polaznike obrazovnih programa i radno-okupacijskih skupina uključiti u logopedski tretman. Kao i ostali terapijski postupci, vježbe se provode prema tjednom rasporedu, a tijekom poludnevnog boravka korisnika. Trajanje logopedskog tretmana ovisi o napretku, postignutim ciljevima te drugim objektivnim i subjektivnim čimbenicima.

Druga skupina s kojom se radi korisnici su usluga psihosocijalne podrške, a kod nas na procjenu dolaze putem zahtjeva nadležnih centara za socijalnu skrb. Naravno, u navedenu uslugu uključeni su korisnici niže kronološke dobi, odnosno predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Previous slide
Next slide

Poremećaji

Poteškoće s kojima se susrećemo u našem radu s populacijom djece i mladih s motoričkim oštećenjima i kroničnim bolestima te višestrukim oštećenjima su:

  • motorički govorni poremećaji (dizartrija, apraksija)
  • poremećaji ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost, usporeni tempo govora)
  • artikulacijski i fonološki poremećaji
  • jezične poteškoće (usporeni jezični razvoj i dr.)
  • nespecifične i specifične teškoće učenja (disleksija, aleksija, disgrafija, agrafija, diskalkulija,
  • akalkulija, posebne jezične teškoće)
  • komunikacijski poremećaji

Metode i principi rada

Logopedski rad uglavnom je individualan, a takav je i naš pristup svakom korisniku. Koristimo se različitim metodama i principima uzimajući u obzir potrebe i potencijale svakog korisnika te optimalni način komunikacije, a sukladno raspoloživim logističkim i  materijalnim sredstvima. Imamo u vidu da je postizanje uspješne komunikacije, zadovoljavajuće razine samostalnosti te (u konačnici) osjećaj samoostvarenja naših korisnika glavni cilj i motivacijski čimbenik.

Kod korisnika srednjoškolske i starije dobi nije realno očekivati dramatičan napredak, ali i onaj maleni cijenimo i veselimo mu se. Cijenimo i vaš doprinos kvalitetnijem tretmanu, poštovani roditelji i skrbnici, te vas pozivamo na suradnju. Mi poznajemo struku, a vi poznajete svoje dijete. Najbolje je da ga potičemo i veselimo se uspjehu zajedno!

 

Accessibility Toolbar