Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija

Informacije o nastavi

Previous slide
Next slide

Pisane provjere

Članak 8. Pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pisano provjeravanje

  1. Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine.
  2. Učitelj/nastavnik je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.
  3. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.
  4. Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje 14 dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.
  5. Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati.

Terenska nastava

U skladu s Kurikulom škole tijekom nastavne godine 2023./24. realizirat ćemo sljedeću izvanučioničku i terensku nastavu nastavu:

– posjet industrijskom pogonu ili obrtničkoj radionici (učenici u obrtničkim programima)

– obilazak grada Zagreba (učenici završnih razreda)

– terenska nastava: park prirode Žumberak – Samoborsko gorje: posjetiteljski Centar Sošice (učenici E, F i G razrednih odjela)

– terenska nastava: Senj (učenici A, B, C, D i H razrednih odjela)

– maturalno putovanje (višednevno): Prag  (učenici završnih razreda te učenici drugih razreda u trogodišnjim programima i učenici trećih razreda u četverogodišnjim programima.

O datumima i uvjetima jednodnevnih izleta roditelji će biti informirani desetak dana prije realizacije. Ovisno o broju učenika, bit će osigurana pratnja nastavnika, odgajatelja, medicinskog osoblja i asistenata.
Moguće su promjene u odabiru destinacija, ovisno o mogućnostima realizacije.

Državna matura

Dragi maturanti!

I ove godine aktivno se pripremamo za državnu maturu.

Državna matura skup je ispita koje učenici polažu na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja.

Naš Centar je strukovna škola te za vas polaganje državne mature nije obvezno. Državnu maturu polažu samo oni koji planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta.

Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Organizira je i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

Državna matura sastoji se od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine, A – višoj i B – osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta (hrvatski jezik, matematika i engleski jezik) i broj izbornih predmeta prema zahtjevima.

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature dostupnim na poveznici:

https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/pravilnik-o-polaganju-drzavne-mature/

Prijave ispita državne mature traju od 1.12.2023. do 15.2.2024.

Tijekom prosinca ispitna koordinatorica će u dogovoru s vašim razrednicama dolaziti na satove razrednika te vam pomoći oko prijave u sustav postani-student.hr.

Također, ukoliko naiđete na probleme pri prijavi ili imate pitanja vezanih za maturu, možete se obratiti ispitnoj koordinatorici.

Ukoliko imate pitanja vezanih za fakultete i studijske programe, informacije možete pronaći na stranici studij.hr, internetskim stranicama fakulteta ili telefonskim pozivom referadi određenog fakulteta.

Ispiti državne mature održavat će se prema vremeniku polaganja NCVVO i ovisno o prijavama i odabiru naših učenika:

https://www.ncvvo.hr/kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2023-2024-za-prvi-i-drugi-rok/

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr redovito pratite obavijesti o tijeku prijava i polaganja ispita državne mature, o prijavama na fakultete i njihovim dodatnim uvjetima. U slučaju dodatnih pitanja, na mrežnoj stranici se nalaze kontakti za pomoć i podršku ili se možete obratiti ispitnoj koordinatorici.

Na internetskoj stranici NCVVO-a možete pronaći sve informacije vezane uz državnu maturu i ispitne kataloge za maturu. Ispitni katalozi službeni su dokumenti koji propisuju koji će se sadržaji naći u ispitima, kakva je struktura ispita te kako se pripremiti za njih. U katalozima se nalaze i primjeri zadataka kakvi se pojavljuju na ispitu, što također može biti posebno korisno kod priprema, a nabrojana je i literatura pomoću koje se učenici pripremaju. Ukoliko planirate polagati ispite mature preporučujemo da na stranici NCVVO-a proučite ispitne kataloge.

Ispitni  katalozi za pojedine nastavne predmete dostupni su vam na sljedećoj poveznici:

https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/ispitni-katalozi/

Ondje možete pronaći i ogledne ispite, ispite s dosadašnjih državnih matura, pravilnike, dokumenti o prilagodbi itd.

Na  stranici www.studij.hr nalaze se informacije o postupku prijave na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava. Na portalu se nalazi aplikacija za usporedbu dosadašnjih prijava na fakultete, pregled visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, sve o prijavama, kalendar, česta pitanja te analiza potreba tržišta rada.

PROBNA DRŽAVNA MATURA

Ispiti probne državne mature bit će dostupni online na stranici NCVVO-a u veljači 2024. godine.

Svim maturantima želimo puno uspjeha na državnoj maturi!

Accessibility Toolbar