Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini gimnazije,
strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija

Informacije o nastavi

Previous
Next

Pisane provjere

Članak 8. Pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pisano provjeravanje

  1. Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine.
  2. Učitelj/nastavnik je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.
  3. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.
  4. Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.
  5. Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati.

Terenska nastava

U skladu s Kurikulom škole tijekom nastavne godine 2019./20. realizirat ćemo sljedeću izvanučioničku i terensku nastavu nastavu

O datumima i uvjetima jednodnevnih izleta roditelji će biti informirani desetak dana prije realizacije. Ovisno o broju učenika, bit će osigurana pratnja nastavnika, odgajatelja, medicinskog osoblja i asistenata.
Moguće su promjene u odabiru destinacija, ovisno o mogućnostima realizacije.

Državna matura

Kao i u svim srednjim strukovnim školama i kod nas se učenici vrlo aktivno pripremaju za polaganje ispita državne mature. Svake godine rezultati su nam sve bolji, tako se nadamo da će i ove, a i svake iduće …

Koordinatorica  za provođenje ispita državne mature uvijek je tu, spremna pomoć maturantima. 

Ispiti državne mature održavati će se prema vremeniku polaganja NCVVO i ovisno o prijavama i odabiru naših učenika:

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-–-ljetni-rok-2021_2022 (1)

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-–-jesenski-rok-2021_2022 (1)

Ispitni  katalozi za pojedine nastavne predmete dostupni su na sljedećem linku:

https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/ispitni-katalozi/

POPIS WEB MJESTA S MATERIJALIMA  IZ MATEMATIKE

Matura:

http://mojamatura.net/matematika

http://dokumenti.ncvvo.hr/Quiz/quiz.html

Provedene mature: 

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/svi_ispiti

Samostalno učenje i ponavljanje:

https://lms.carnet.hr/  za logiranje na portal potreban je carnetov identitet koji dobijate kod vašeg administratora

http://www.homelearningmath.com/zadaci.hr

Za više informacija pogledajte stranice:

www.ncvvo.hr

www.postani-student.hr

SRETNO!