Postani zraka sunca
topla i blistava,
možda baš tebe čekam
u Centru Dubrava
Odjel odgoja,
edukacijske i
psihosocijalne
rehabilitacije

Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava koja se nalazi na adresi: https://centardubrava.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežna stranica https://centardubrava.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike na stranicama nemaju prikladan opis.
  • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.
  • Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta ni kontrasta.
  • Pojedine poveznice nemaju prikladan opis.
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koje koriste čitače ekrana
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.
  • Pomoću tipkovnice ne može se pristupiti postavkama pristupačnosti niti povećanju fonta.

Vizura doo kao vanjski suradnik, u suradnji s djelatnikom zaduženim za praćenje pristupačnosti, radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Obzirom na to da je prilagođavanje stranica dugotrajan proces pozivamo se na  nerazmjerno opterećenje iz članka  8. Zakona o pristupačnosti kao razlog zbog kojeg sadržaj nije pristupačan.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 25. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Vizure doo kao vanjskog suradnika.
Izjava je zadnji put preispitana 25. rujna 2020. Vizura doo kao vanjski suradnik, u suradnji s djelatnikom zaduženim za praćenje pristupačnosti, redovito će objavljivati na stranicama koje su akcije poduzete da bi se poboljšala usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste administratore putem obrasca na mrežnoj stranici.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Pošaljite nam vaše mišljenje​

Kako bi što kvalitetnije obavili usklađivanje pristupačnosti javite koje probleme na našim stranicama imate ako isti nisu već navedeni u izjavi o pristupačnosti. Pokušat ćemo naći rješenje za uočene probleme.

Možete nam javiti i vaš prijedlog kako riješiti probleme pristupačnosti na koje ste naišli.

Ime i prezime te email adresa nisu obavezni elementi u donjem obrascu te ih navedite ako želite da vas možemo kontaktirati.

Obavijesti o provedenim radnjama na usklađivanju​

Accessibility Toolbar