Odjel Odgoja,
edukacijske
i psihosocijalne
rehabilitacije
DJJECI S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU TE ODRASLIM
OSOBAMA S INVALIDITETOM
PRUŽA PSIHOSOCIJALNE,
REHABILITACIJSKE I ODGOJNE USLUGE

SOCIJALNI RAD

Rad socijalnog radnika u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava odnosi se na međusobno povezane cjeline rada s korisnicima, obiteljima korisnika, radnicima Centra Dubrava te suradnju s centrima za socijalnu skrb kao i s drugim ustanovama, a s ciljem osiguravanja svih postojećih prava kao i što boljih životnih uvjeta korisnika.

Previous slide
Next slide

Korisnike socijalnih usluga ( smještaja, boravka i psihosocijalne podrške) u Centru Dubrava socijalni radnik upoznaje s novom sredinom, pomaže pri uključivanju, prati razdoblje adaptacije, pomaže pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, inicira primjenu potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnju s obitelji korisnika, priprema korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim subjektima, prati programe rada, primjenjujući različite metode podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema.

Socijalni radnik obavlja individualni i grupni savjetodavni rad s korisnicima i njihovim obiteljima ovisno o potrebama istih. U okviru grupnog rada provode se radionice koje potiču razvoj emocionalne inteligencije i razvoj socijalnih vještima, te doprinose prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja.

Accessibility Toolbar