Odjel Odgoja,
edukacijske
i psihosocijalne
rehabilitacije
DJJECI S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU TE ODRASLIM
OSOBAMA S INVALIDITETOM
PRUŽA PSIHOSOCIJALNE,
REHABILITACIJSKE I ODGOJNE USLUGE

BORAVAK

U okviru usluge boravka korisnicima se osigurava zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluge prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Previous slide
Next slide

Za djecu i mlade

Usluga poludnevnog boravka pruža se djeci i mladima s tjelesnim oštećenjima ili s tjelesnim oštećenjima u kombinaciji s drugim oštećenjima koji su uključeni u programe odgoja i obrazovanja u Centru. Rad se odvija u okviru odgojnih skupina koje vode odgajatelji – edukacijski rehabilitatori. Kroz rehabilitacijske sadržaje, pomoć u učenju i pomoć u organiziranju slobodnog vremena, uz primjenu specifičnih metoda i oblika rada, nastoje se ublažiti posljedice motoričkih teškoća i kroničnih bolesti te drugih pridruženih teškoća. Uz to se intenzivno radi na razvijanju i očuvanju preostalih sposobnosti korisnika i na taj način omogućuje uspješnije uključivanje u životnu i radnu sredinu.

Velika važnost pridaje se suradnji s roditeljima, ali isto tako i s lokalnom zajednicom, udrugama, ustanovama, studentima. Korisnici su uključeni u različite projekte i aktivnosti povremeno ili kontinuirano.

Za odrasle

Usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka pruža se odraslim osobama s tjelesnim oštećenjima ili s tjelesnim oštećenjima u kombinaciji s drugim oštećenjima. Korisnici su uključeni u skupine koje vode rehabilitatori, a u okviru rada odvijaju se rehabilitacijski sadržaji, radne aktivnosti, vježbe svakodnevnih vještina te kulturno-zabavni i rekreativni sadržaji.

Accessibility Toolbar