Javna nabava
Javna nabava

Sukob interesa

Temeljem članka 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2, kao naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

S kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76.stavka 2. točke 1.  Zakona o javnoj nabavi ili s njim  povezane osobe u sukobu interesa:

  1. STARESMED j.d.o.o., Zagreb, OIB: 05094187485

S navedenim gospodarskim subjektom Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Zagreb, 25. rujna 2020.