Javna nabava
Javna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Preuzmite naš PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Plan nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukob interesa

OBAVIJEST
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
13. SIJEČNJA 2023.
Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, ne postoje gospodarski subjekti sa kojima su predstavnici naručitelja Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili sa njima povezane osobe u sukobu interesa.

Accessibility Toolbar