Briga o zdravlju i
zdravstvena njega
KORISNICIMA PRUŽA ZDRAVSTVENU
SKRB I ZDRAVSTVENU NJEGU
TIJEKOM 24 SATA, I KRUCIJALNA
JE DJELATNOST NAŠE USTANOVE

BRIGA O ZDRAVLJU I ZDRAVSTVENA NJEGA

Zdravstvena skrb i zdravstvena njega pruža se djeci s teškoćama u razvoju (s tjelesnim oštećenjima i s tjelesnim oštećenjima u kombinaciji s drugim oštećenjima) te odraslim osobama s invaliditetom (s tjelesnimoštećenjima i s tjelesnim oštećenjima
u kombinaciji s drugim oštećenjima) na svim razinama zdravstvene zaštite.

Previous slide
Next slide

Primarna zdravstvena zaštita

 • preventivna zdravstvena zaštita
 • liječenje akutnih bolesti
 • stomatološki pregledi ,sanacije zubi
 • suradnja s timom školske medicine
 • sistematski pregledi
 • zdrava prehrana
 • zdravstveni odgoj i savjetovanje korisnika i roditelja

Sekundarna zdravstvena zaštita

 • kontrole osnovnih bolesti kod liječnika specijaliste
 • dijagnostičke i laboratorijske pretrage u zdravstvenim ustanovama
 • suradnja s kliničkim ustanovama

Tercijalna zdravstvena zaštita

 • organiziranje bolničkog liječenja
 
 

Zbog raznolikosti potreba koje ovise o vrsti i specifičnosti oštećenja, pristup pružanju zdravstvene skrbi i zdravstvene njege različit je i prilagođen potrebama korisnika.

Zdravstvena skrb i zdravstvena njega korisnika obuhvaća:

 • utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom (procjena aktivnosti svakodnevnog života, procjena korisnika prema okolini, sebi i osobnim stvarima,prepoznati čimbenike koji pridonose ili negativno utječu na tjelesno, socijalno i psihičko blagostanje
 • planiranje zdravstvene njege (utvrđivanje prioriteta, definiranje ciljeva i planiranje intervencija u dogovoru s korisnikom i roditeljima/starateljima)
 • provođenje zdravstvene njege (obuhvaća provjeru ispravnosti, analizu realiziranog)
 • evaluacija (procjenjuje se postignuto )
 

Accessibility Toolbar