Odjel odgoja
i obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za stjecanje
kompetencija

Odjel odgoja i obrazovanja

Odjel odgoja i obrazovanja nudi obrazovne programe na razini gimnazije, strukovnog obrazovanja, industrijsko – obrtničkih zanimanja i programe za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada.
Tijekom školovanja učenici su istovremeno uključeni u sveobuhvatnu rehabilitaciju, s ciljem pripremanja za što samostalniji život i rad po završetku rehabilitacije. Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja srednje stručne spreme i polaganja Državne mature, učenici Centra mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili viših škola. Prema prikupljenim podacima, oko 20% učenika, koji su završili četverogodišnje obrazovanje te položili Državnu maturu, upišu fakultet.
Neki od njih postali su akademski slikari, pravnici, ekonomisti, edukacijski rehabilitatori, nastavnici, saborski zastupnici…
Školovanje učenika provodi se u učionicama teorijske i učionicama praktične nastave, opremljenima suvremenom računalnom tehnologijom, gdje je moguća prilagodba nastavnih i tehničkih sredstava ovisno o potrebama učenika. Educirani nastavni tim i tim stručnjaka sudjeluje u izradi programa i prilagodbi nastavnog sadržaja za potrebe svakog učenika što uključuje individualni pristup u savladavanju i usvajanju nastavnih i praktičnih sadržaja navedenog usmjerenja.
Previous slide
Next slide

Accessibility Toolbar