Terapijske
aktivnosti
specifično ciljane aktivnosti kojima SE
nastoji razviti, obnoviti ili održati
funkcionalna samostalnost korisnika
u svakodnevnim aktivnostima,
te poboljšati kvalitetu života.

RADNA TERAPIJA

Radna terapija provodi se kroz specifično ciljane aktivnosti kojima nastoji razviti, obnoviti ili održati funkcionalna samostalnost korisnika u svakodnevnim aktivnostima, prevenirati onesposobljenje te poboljšati kvalitetu života. Namijenjena je korisnicima čije su aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena ugrožene ili oštećene razvojem, tjelesnom ozljedom ili bolešću, psihološki, socijalno, kulturno i kombinacijom navedenih.

Previous slide
Next slide

Poteškoće s kojima se susrećemo u našem radu s populacijom djece i mladih s motoričkim oštećenjima i kroničnim bolestima te višestrukim oštećenjima su:

Područje djelovanja

Područje djelovanja radnog terapeuta su aktivnosti svakodnevnog života (ASŽ):

 • samozbrinjavanje
 • produktivnost
 • organizacija slobodnog vremena

Proces djelovanja:

Radnoterapijski proces uključuje:

 1. Radnoteraijsku procjenu
 2. Planiranja i pripremanje radnoterapijske intervenciju
 3. Provođenje radnoterapijske intervencije
 4. Evaluaciju

Smjernice i prioriteti

Smjernice i prioritete za radnoterapijsku intervenciju, odnosno terapiju određuju se prema:

 1. Radnoterapijsku procjenu
 2. Planiranja i pripremanje radnoterapijske intervenciju
 3. Provođenje radnoterapijske intervencije
 4. Evaluaciju

Accessibility Toolbar