Odjel Odgoja,
edukacijske
i psihosocijalne
rehabilitacije
DJJECI S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU TE ODRASLIM
OSOBAMA S INVALIDITETOM
PRUŽA PSIHOSOCIJALNE,
REHABILITACIJSKE I ODGOJNE USLUGE

Psihološka podrška

Direktni rad psihologa s učenicima odvija se individualno i grupno s ciljem poticanja osobnog rasta i razvoj korisnika. 

 

Psiholozi:

 • provode individualna i grupna savjetovanja
 • provode psihološku procjenu za korisnike Centra
 • pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije
 • posebno se bave učenicima koji imaju poteškoće učenja (razvijanje boljih strategija učenja, smanjivanje ispitne anksioznosti i sl.)
 • potiču razvoj učenikovih potencijala i talenata
 • potiču razvoj socijalnih vještina učenika
 • prepoznaju poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i/ili obiteljske poteškoće i pomažu učenicima da ih prevladaju
 • pomažu učenicima razvijati adekvatne mehanizme suočavanja i prevladavanja stresnih događaja 
 • provode edukativne programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja , sigurnosti, programe prevencije zlostavljanja  i sl.
 • sudjeluju u radu na uklanjanju neprilagođenog ponašanja
 • uključuju psihološke spoznaje u očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti, te poboljšanju ishoda rehabilitacijskih tretmana 
 • održavaju nastavu Poslovne psihologije u programu upravni referenti
 • provode Savjetovalište za roditelje/skrbnike korisnika Centra, kao roditelje/skrbnike djece s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima koji trenutno nisu korisnici usluga našeg Centra

Roditelji ili osobe koje o djetetu skrbe primaju se prema dogovoru, a rad je uglavnom usmjeren na:

 • prepoznavanje i razumijevanje potreba i ponašanja djeteta, te nalaženje primjerenih odgovora
 • poticanje i razvoj djetetovih potencijala
 • pomoć u uspostavljanju bolje komunikacije s djetetom 

Interdisciplinarni timski rad s učenicima daje znatno bolje rezultate nego pojedinačna nastojanja, stoga psiholozi svakodnevno surađuju sa stručnim osobljem Centra iz raznih odsjeka te sudjeluju u djelovanju raznih stručnih tijela centra (Stručnog tima, Tima za procjenu, Komisija za prijem, Povjerenstvo stručnog vijeća i dr.).

U Centru rade psihologinje Suzana Marković Jureša i Tajana Prlić, koje su učenicima, roditeljima/skrbnicima i vanjskim suradnicima dostupne radnim danom od 9-18 sati.

Accessibility Toolbar