Važni dokumenti

Linkovi:

Zakon o socijalnoj skrbi:

https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

 
Zakon o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_66_1277.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html

 

 

Pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, službeniku za informiranje.

Pisanim putem na adresu:

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava (Službenik za informiranje)
Prilaz Tomislava Špoljara 2
10 040 Zagreb

Putem elektroničke pošte:

ana.roncevic@centardubrava.hr

Službenik za informiranje:

Ana Rončević