Natječaji za
radna mjesta
Natječaji za
radna mjesta

Natječaji

Natječaj 09. 2019.

Natječaj Medicioska sestra/mcdicinski tehničar, stručni radoik III. vrste zvanja -2 irvršitelja Nastavnik strukovnih predme.ta (u programu galanterist)· inženjer

više

Natječaj

Natječaj Natječaj za: 1. Medicinska sestra/medicinski tehničar, stručni radnik Ill. vrste zvanja – 1 izvršitelj 2. lnformatičar, radno

više

Obavijesti kandidatima

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima KLASA: 112-01/19-01-01 URBROJ: 251-270-19-13 Zagreb, 12. rujna 2019. Kandidatima, svima Ovim putem Vas obavještavamo kako smo

više