Zahvala za donaciju

Zahvaljujući KONČAR – Elektroindustrija d.d. i njihovoj financijskoj donaciji, opremili smo još jedan kabinet edukacijskog rehabilitatora Dnevnog centra. Donacija je iskorištena za nabavu didaktičke opreme. Oprema će se koristiti u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Podijelite ovu vijest