Projekt "inkluziv"

i

logotip
HRVATSKI SAVEZ UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE CROATIAN CEREBRAL PALSY ASSOCIATION

10 090 ZAGREB, Ulica Marina Tartaglie 2

Početak provedbe projekta „Inkluziv“ u okviru Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Poziva za prijavu malih projekata

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize započeo je 1. listopada 2021. s provedbom projekta „Inkluziv“ (025) financiranog u okviru Poziva 4 Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sukladno Pozivu za prijavu malih projekata objavljenog 31. ožujka 2021. godine. Projekt će trajati do 30. rujna 2022. Projekt „Inkluziv“ je podržan sa € 12.726,48 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ciljane skupine projekta su organizacije civilnoga društva (OCD) koje djeluju na područjima I. i II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te 60 osoba s invaliditetom s naglaskom na cerebralnu paralizu. Provedbom projekta želi se razriješiti problem manjka kapaciteta OCD-a u segmentu organizacijskih kapaciteta OCD-a, trening lidera za menadžment neprofitnih organizacija, transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji te razvoj komunikacijskog plana.

Projekt ima za opći cilj ojačati kapacitete OCD-a uz osiguranje ujednačenog regionalnog društvenoekonomskog rasta i razvoja. Specifični ciljevi projekta su:

  •  detektirati probleme i ojačati kapacitete aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama te osnažiti zajedničke vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, jednakosti i poštivanja ljudskih prava;
  • poticanje i jačanje umrežavanja dionika civilnoga društva u segmentu ljudskih prava i jednakog postupanja s ciljem povećanja kvalitetne suradnje i prevencije diskriminacije uz pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, čime će se postići promjene i rezultati kod ciljanih skupina i krajnjih korisnika.
  • ojačati kapacitete i održivost OCD-a i aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društveno-ekonomskog rasta i razvoja.

 

Projekt „Inkluziv“ je podržan sa € 12.726,48 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova: Programom Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj na temelju Poziva za prijavu malih projekata Relevantnost prijedloga projekta u odnosu na potrebe i ograničenja ciljne skupine ogledaju se u pruženoj izobrazbi, treninzima i edukacijama kojima će se ojačati kapaciteti lokalnih OCD-a. Geografske zajednice u kojima će se raditi odnose se na središnju Hrvatsku točnije na Koprivničkokriževačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku županiju i Grad Zagreb. Tematska zajednica koja će biti obuhvaćena projektom jest civilni sektor navedene geografske zajednice s naglaskom na udruge koje djeluju s osobama s invaliditetom.

Projektni partneri su:

  1.  Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
  2. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac
  3. Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice
  4. Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije
  5. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica
  6. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

 

Rezultati projekta dovest će do pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici kroz sljedeće mjerljive rezultate: osmišljene i realizirane izobrazbe predstavnika OCD-a u području učinkovito javno komuniciranje i rad u zajednici; izrađene i provedene on-line ToT – Treninga trenera savjetodavni i mentorski programi izgradnje kapaciteta ljudskih resursa u području menadžmenta neprofitnih organizacija; izrađeno 200 komada brošura s mapiranim potrebama lokalne zajednice; provedeni koordinacijski sastanci dionika projekta; ojačani kapaciteti OCD-a u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društvenoekonomskog rasta i razvoja; detektirani problemi i ojačani kapaciteti aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama. Sve navedeno doprinijet će pozitivnoj promjeni u lokalnoj zajednici u civilnom sektoru udruga koje djeluju u segmentu osoba s invaliditetom.

4 logotipa

Projekt „Inkluziv“ je podržan sa € 12.726,48 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova: Programom Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj na temelju Poziva za prijavu malih projekata

Podijelite ovu vijest

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email