Kriteriji za prekid samoizolacije (zdravi) i izolacije (bolesni) za povratak u Centar

a) Za djelatnike i korisnike kod pružatelja socijalnih usluga samoizolacija traje 14 dana. Djelatnici i korisnici se u Centar mogu vratiti i prekinuti samoizolaciju nakon provedenog testiranja dana samoizolacije i zaprimanja jednog negativnog rezultata testiranja.   b) Kriteriji za prekid izolacije osoba kojima je bila potvrđena bolest COVID-19 kod pružatelja socijalne usluge za sve djelatnike […]