Odjel Odgoja,
edukacijske
i psihosocijalne
rehabilitacije
DJJECI S POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU TE ODRASLIM
OSOBAMA S INVALIDITETOM
PRUŽA PSIHOSOCIJALNE,
REHABILITACIJSKE I ODGOJNE USLUGE

SMJEŠTAJ

U okviru usluge smještaja Centar osigurava usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Previous
Next

Smještaj

Temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb korisniku se priznaje pravo na socijalnu uslugu privremenog smještaja tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana. Ova usluga   pruža se djeci i mladima s  tjelesnim oštećenjima ili s tjelesnim oštećenjima u kombinaciji s drugim oštećenjima tijekom obrazovanja u našem Centru.