IZMJENA ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POPRAVNOG ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA U STUDENOM 2019.

KLASA: 602-03/19-01-13
UR.BROJ: 251-270-01-19-04
Zagreb, 6.11.209. godine

Na temelju članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) te članka 54. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava dana 6. studenoga 2019. godine donosi

IZMJENU ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POPRAVNOG ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA U STUDENOM 2019.

Mijenja se Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje popravnog ispita iz hrvatskog jezika u studenom 2019. donesena dana 24.10.2019, te ista sada glasi:

I. Hrvatski jezik, pismeni dio

Vrijeme održavanja ispita: 14. studenog 2019. u 9 sati

II. Hrvatski jezik, usmeni dio

Vrijeme održavanja ispita: 15. studenog 2019. u 9 sati

U povjerenstvo se imenuju:

1. Barbara Horvatić – pedagoginja, predsjednica povjerenstva

2. Ljiljana Pacadi – nastavnica hrvatskog jezika, član

3. Naša Šmalcelj – nastavnica hrvatskog jezika, ispitivač

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra:
mr.sc. Liliana Kalčić Galeković

Podijelite ovu vijest

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email