Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini gimnazije,
strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija

Informacije o nastavi

Previous
Next

Raspored nastavnih sati

PRIJEPODNE POSLIJEPODNE
1. sat
7:45 do 8:30
1. sat
13:45 do 14:30
2. sat
8:35 do 9:20
2. sat
14:35 do 15:20
3. sat
9:25 do 10:10
3. sat
15:25 do 16:10
4. sat
10:30 do 11:15
4. sat
16:30 do 17:15
5. sat
11:20 do 12:05
5. sat
17:20 do 18:05
6. sat
12:10 do 15:55
6. sat
18:10 do 18:55

Godišnji kalendar rada šg.god. 2018./19​

 • Nastava počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019. godine.
 • Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 23.  prosinca 2018. godine.
 • Drugo polugodište traje od 14.siječnja 2019. do 14. lipnja 2019., a za učenike završnih razreda do 22. svibnja 2019. godine.
 • Zimski odmor učenika započinje 24. prosinca 2018. i završava 13. siječnja 2019.godine.
 • Proljetni odmor učenika započinje 18. travnja 2019. i traje do 26. travnja 2019. te nastava počinje 27. travnja 2019. godine.
 • Ljetni odmor učenika počinje 15. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje ovim godišnjim planom i programom rada škole.
 • Nenastavni dani: 2.studenoga 2018. godine
 • Dan otvorenih vrata 18. travnja. 2019. godine
 • Lipanjski susreti: 29. lipnja 2019. godine
 • Dopunski rad s učenicima koji su negativno ocjenjeni održavat  će se od 17. lipnja do 2. srpnja 2019.
 • Dopunski rad za maturante koji su negativno ocjenjeni održavat će se od 24. svibnja. 2018 do 7. lipnja 2019.
 • Popravni ispiti u jesenskom roku: 21. i 22. kolovoza 2019.
 • Podjela svjedodžbi: 17. lipnja 2019. godine 
 

ISPITI DRŽAVNE MATURE

održavati će se prema vremeniku polaganja NCVVO i ovisno o prijavama i odabiru naših učenika:

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-sk-god-2017-2018-ljetni-jesenski-rok/

ispitni  katalozi za pojedine nastavne predmete dostupni su na sljedećem linku:

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2017-2018/

Naputak za ispunjavanje vremenika pisanih provjera

Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi pisani oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanog uratka. Provode se kontinuirano tijekom  nastavne godine.

Razlikujemo:

 • pisane provjere  u trajanju duljem od 15 minuta (p.p.)
 • pisane provjere koje  traju do 15 minuta –to su kratke pisane provjere (k.p.p.)

 

Pisane inicijalne provjere NE ubrajaju se u broj planiranih pisanih provjera.

U jednom danu učenik može pisati samo jednu, a u jednom tjednu najviše  četiri pisane provjere.

U danu kad piše pisanu provjeru, učenik može biti usmeno provjeravan samo iz JEDNOG nastavnog predmeta.

U vremenik se upisuju i kratke pisane provjere (k.p.p.) koje se najavljuju i upisuju 5 nastavnih dana prije provjere.

Terenska nastava

U skladu s Kurikulom škole tijekom nastavne godine 2018./19. Realizirat ćemo sljedeću izvanučioničku i terensku nastavu nastavu

Izvanučionička i terenska nastava: Nositelj aktivnosti:
Maturalno putovanje
Razrednici trećih razreda
Posjet kazalištima tijekom školske godine
Aktiv nastavnika hrvatskog jezika
Posjet muzejima tijekom školske godine
Predmetni nastavnici
Izložbe, festivali i događanja u Gradu Zagrebu
Predmetni nastavnici
Terenska nastava: Osijek - Đakovo
Razrednici E, F i G razreda
Terenska nastava: Smiljan - Zadar
Razrednici 3. a, b, c i d razreda te 4.a, b, c i d razreda
Terenska nastava: Klagenfurt – Minimundus
Razrednici učenika kojima je 2. strani jezik njemački
Terenska nastava: Pula
Razrednici 1.a, b, c, d te 2. a, b, c i d razreda
Terenska nastava: Italija (Venecija)
Razrednici učenika kojima je 2. strani jezik talijanski
Terenska nastava: posjet tvornici obuće
Mirjana Trubić
Posjet sakralnom objektu
Kristina Kramarić

O datumima i uvjetima jednodnevnih izleta roditelji će biti informirani desetak dana prije realizacije. Ovisno o broju učenika, bit će osigurana pratnja nastavnika, odgajatelja, medicinskog osoblja i asistenata.
Moguće su promjene u odabiru destinacija, ovisno o mogućnostima realizacije.

Vremenik izrade i obrane završnog rada

do 15. listopada 2018. – upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada

do 27.  listopada 2018. – učenike upoznati s temama za završni rad      

31. listopada 2018. – učenici biraju teme za završne ispite          

– učenici izrađuju rad uz stručno vodstvo mentora

22. ožujka 2019. – prijava obrane završnog rada 

17. svibnja 2019. – predaja završnih radova

Završni ispiti - SSS

Program

Datum i dan

Vrijeme

Učionica

EKONOMIST

3. lipnja 2019. (ponedjeljak)

10 :00

30

GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME

4.lipnja 2019. (utorak)

10 :00

30

UPRAVNI REFERENT – 4.C

5. lipnja 2019.(srijeda)

10:00

29

OBUĆAR I GALANTERIST

3.lipnja 2019. (ponedjeljak)

11:30

30

Završni ispiti - NSS

POMOĆNI ADMINISTRATOR

6. lipnja 2019. (četvrtak)

10:00

30

POMOĆNI GALANTERIST

   7. lipnja 2019. (petak)

10 :00

30

POMOĆNI GRAFIČAR ZA UNOS TEKSTA

7. lipnja.2019. (petak)

11:00

30

Uručivanje svjedodžbe o završnom radu i koktel za roditelje: 15. lipnja 2019. godine

 

Vremenik sjednica Nastavničkog vijeća i Razrednih vijeća

MJESEC

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

NV

RV

26.

25.

18.

23.

20.

18. i 19.

30.

28.

22.

25.

24.

23.

13.

19. i 20.

26.

 

Državna matura

Kao i u svim srednjim strukovnim školama i kod nas se učenici vrlo aktivno pripremaju za polaganje ispita državne mature. Svake godine rezultati su nam sve bolji, tako se nadamo da će i ove, a i svake iduće …

Koordinatori za provođenje ispita državne mature uvijek su tu, spremne za pomoć maturantima. 

POPIS WEB MJESTA S MATERIJALIMA  IZ MATEMATIKE

Matura:

http://mojamatura.net/matematika

http://dokumenti.ncvvo.hr/Quiz/quiz.html

Provedene mature: 

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/svi_ispiti

Samostalno učenje i ponavljanje:

https://lms.carnet.hr/  za logiranje na portal potreban je carnetov identitet koji dobijate kod vašeg administratora

http://www.homelearningmath.com/zadaci.hr

Za više informacija pogledajte stranice:

www.ncvvo.hr

www.postani-student.hr

SRETNO!