Odjel odgoja i
obrazovanja
nudi obrazovne programe
na razini gimnazije,
strukovnog obrazovanja,
industrijsko – obrtničkih
zanimanja i programe za
stjecanje kompetencija

Informacije o nastavi

Previous
Next

Raspored nastavnih sati

PRIJEPODNE POSLIJEPODNE
1. sat
7:45 do 8:30
1. sat
13:45 do 14:30
2. sat
8:35 do 9:20
2. sat
14:35 do 15:20
3. sat
9:25 do 10:10
3. sat
15:25 do 16:10
4. sat
10:30 do 11:15
4. sat
16:30 do 17:15
5. sat
11:20 do 12:05
5. sat
17:20 do 18:05
6. sat
12:10 do 15:55
6. sat
18:10 do 18:55

GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

 • Nastava počinje 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020. godine.
 • Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019. godine.
 • Drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020. do 17. lipnja 2020., a za učenike završnih razreda do 22. svibnja 2020. godine.
 • Zimski odmor učenika započinje 23. prosinca 2019. i završava 10. siječnja 2020. godine te nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.
 • Proljetni odmor učenika započinje 10. travnja 2020. i traje do 17. travnja 2020. te nastava počinje 20. travnja 2020. godine.
 • Ljetni odmor učenika počinje 18. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje ovim godišnjim planom i programom rada škole.
 • Nenastavni dani: 7. listopad 2019. godine
 • Dan Centra i Dan otvorenih vrata 7. svibnja 2020.
 • Lipanjski susreti: 27. lipnja 2020. godine
 • Dopunski rad s učenicima koji su negativno ocjenjeni održavat će se od 19. lipnja do 3. srpnja 2020.
 • Dopunski rad za maturante koji su negativno ocjenjeni održavat će se od 25. svibnja 2019. do 3. lipnja 2020.
 • Popravni ispiti u jesenskom roku: 21. i 24. kolovoza 2020.
 • Podjela svjedodžbi za učenike 1., 2. i 3. Razreda 29. lipnja 2020. godine

Pisane provjere

Članak 8. Pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pisano provjeravanje
(1) Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine.

(2) Učitelj/nastavnik je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.
(3) U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

(4) Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati.

Terenska nastava

U skladu s Kurikulom škole tijekom nastavne godine 2019./20. realizirat ćemo sljedeću izvanučioničku i terensku nastavu nastavu

Izvanučionička i terenska nastava: Nositelj aktivnosti:
Maturalno putovanje
Razrednici 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 3.b, 3.c i 3.d razreda
Posjet kazalištima tijekom školske godine
Aktiv nastavnika hrvatskog jezika
Posjet muzejima tijekom školske godine
Predmetni nastavnici
Izložbe, festivali i događanja u Gradu Zagrebu
Predmetni nastavnici
Terenska nastava: Varaždin
Razrednici 1.i 2. razreda
Terenska nastava: Đurđevac
Razrednici 3. i 4. razreda
Terenska nastava: Šibenik
Razrednici i predmetni nastavnici
Terenska nastava: Pula
Razrednici 1.a, b, c, d te 2. a, b, c i d razreda
Obilazak Zagreba
Ana Rončević
Terenska nastava: posjet tvornici obuće
Mirjana Trubić
Posjet sakralnom objektu
Kristina Kramarić
Terenska nastava: posjet tvornici odjeće
Smiljana Vrbanić i Ana Marija Sambol

O datumima i uvjetima jednodnevnih izleta roditelji će biti informirani desetak dana prije realizacije. Ovisno o broju učenika, bit će osigurana pratnja nastavnika, odgajatelja, medicinskog osoblja i asistenata.
Moguće su promjene u odabiru destinacija, ovisno o mogućnostima realizacije.

Vremenik izrade i obrane završnog rada

 • do 15. listopada 2019. – upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada
 • do 25. listopada 2019. – učenike upoznati s temama za završni rad    
 • do listopada 2019. – učenici biraju teme za završne ispite
 • učenici izrađuju rad uz stručno vodstvo mentora
 • do ožujka 2020. – prijava obrane završnog rada
 • do svibnja 2019. – predaja završnih radova

Završni ispiti - SSS

PROGRAM

DATUM I DAN

VRIJEME

UČIONICA

EKONOMIST

4. lipnja 2020. (četvrtak)

14 :00

29

GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME

5. lipnja 2020. (petak)

9 :00

30

UPRAVNI REFERENT

4. lipnja 2020.(četvrtak)

9:00

29

GALANTERIST

8. lipnja 2020. (ponedjeljak)

9:30

30

Završni ispiti - NSS

PROGRAM

DATUM I DAN

VRIJEME

UČIONICA

POMOĆNI ADMINISTRATOR

10. lipnja 2020. (srijeda)

10:00

30

POMOĆNI GALANTERIST

8. lipnja 2020. (ponedjeljak)

11:30

30

POMOĆNI KROJAČ

5. lipnja 2020. (petak)

12:00

30

POMOĆNI GRAFIČAR ZA UNOS TEKSTA

9. lipnja 2020. (utorak)

10:00

30

 

Uručivanje svjedodžbe o završnom radu i koktel za roditelje: 15. lipnja 2020. godine

Vremenik sjednica Nastavničkog vijeća i Razrednih vijeća

MJESEC

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

NV

RV

26.

25.

18.

23.

20.

18. i 19.

30.

28.

22.

25.

24.

23.

13.

19. i 20.

26.

 

Državna matura

Kao i u svim srednjim strukovnim školama i kod nas se učenici vrlo aktivno pripremaju za polaganje ispita državne mature. Svake godine rezultati su nam sve bolji, tako se nadamo da će i ove, a i svake iduće …

Koordinatorica  za provođenje ispita državne mature uvijek je tu, spremna pomoć maturantima. 

Ispiti državne mature održavati će se prema vremeniku polaganja NCVVO i ovisno o prijavama i odabiru naših učenika:

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2019-2020-za-ljetni-i-jesenski-rok/

Ispitni  katalozi za pojedine nastavne predmete dostupni su na sljedećem linku:

https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/ispitni-katalozi/

 

POPIS WEB MJESTA S MATERIJALIMA  IZ MATEMATIKE

Matura:

http://mojamatura.net/matematika

http://dokumenti.ncvvo.hr/Quiz/quiz.html

Provedene mature: 

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/svi_ispiti

Samostalno učenje i ponavljanje:

https://lms.carnet.hr/  za logiranje na portal potreban je carnetov identitet koji dobijate kod vašeg administratora

http://www.homelearningmath.com/zadaci.hr

Za više informacija pogledajte stranice:

www.ncvvo.hr

www.postani-student.hr

SRETNO!