IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POPRAVNOG ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA

KLASA:602-03/19-01-13
UR.BROJ:251-270-01-19-03
Zagreb, 24.10.2019. godine

Na temelju članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) te članka 54. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava dana 24. listopada 2019. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju povjerenstva za provođenje popravnog ispita iz hrvatskog jezika u studenom 2019.

I. Hrvatski jezik, pismeni dio

Vrijeme održavanja ispita: 14. studenog 2019. u 9 sati

II. Hrvatski jezik, usmeni dio

Vrijeme održavanja ispita: 15. studenog 2019. u 9 sati

 

U povjerenstvo se imenuju:

1. Ljiljana Pacadi – nastavnica hrvatskog jezika i predsjednica povjerenstva

2. Naša Šmalcelj – nastavnica hrvatskog jezika

3. Barbara Horvatić – pedagoginja

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica Centra:
mr.sc. Liliana Kalčić Galeković

Podijelite ovu vijest

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email